Niektóre z zaburzeń osobowości są kwestiami, o których wiedza większości społeczeństwa jest mocno ograniczona. To, co inne i nieznane może bowiem wzbudzać lęk, a nawet nieuzasadnioną niechęć. Wynika to najczęściej nie z braku współczucia czy zainteresowania, a z zaliczania ich do tematów tabu. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć wam o jednym z nich. Dowiedz się, czym jest choroba borderline, jakie są jej objawy oraz jak nieleczona może negatywnie wpływać na jakość życia. 

Czym jest osobowość borderline?

Większość definicji chorób nie oddaje tego, co czują chore osoby. Poznanie ich może jednak pomóc zrozumieć, co przeżywają. Osobowość borderline, nazywana również tą z pogranicza, jest zaburzeniem, które cechuje się niestabilnością zarówno relacji interpersonalnych, jak i reakcji emocjonalnych, a także impulsywnością i problemami z funkcjami poznawczymi. Osoba cierpiąca na nie może mieć trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz nawiązywaniem różnego rodzaju związków. Często towarzyszącym objawem jest uczucie osamotnienia, nierozumienia, a nawet odrzucenia. 

Według naukowej definicji zaburzenie osobowości typu borderline to również nieprawidłowa regulacja afektu. Towarzyszy temu między innymi mylne, zniekształcone przez chorobę postrzeganie własnej osoby oraz relacji i zachowań społecznych innych. 

Zaburzenie osobowości typu borderline – charakterystyka

Choroba ta ma mocno zróżnicowany obraz – każdy przypadek jest inny i często wygląda zupełnie inaczej u różnych cierpiących na nią osób. W odmiennym stopniu wpływa też na ich życie, relacje oraz zdrowie. Nieleczone borderline i jego objawy będą zdecydowanie bardziej utrudniać codzienne funkcjonowanie. Osobom, które korzystają z pomocy psychoterapii, jak i farmakoterapii, łatwiej jest stawiać czoła zaburzeniu. Choroba borderline przede wszystkim wpływa na psychikę chorego, ale może także przyczyniać się do pogorszenia stanu fizycznego. Ma to głównie związek z gwałtowniejszym, często niezwykle trudnym do kontrolowania odczuwaniem emocji. Błędne interpretowanie sytuacji społecznych, niemożność rozpoznawania zarówno własnych, jak i cudzych odczuć oraz towarzyszące temu uczucie niepokoju, niezrozumienia, a nawet odrzucenia tylko potęguje trudne do opanowania, często skrajne stany nerwowe. 

Jakie są objawy borderline?

Większość zaburzeń o podłożu psychicznym nie objawia się w znaczący sposób fizycznie. Osoba chora przeżywa wszystko przede wszystkim w środku, ale w zależności od typu choroby może ona także negatywnie wpływać nie tylko na stan ducha, ale również ciała. Podstawowe objawy borderline to silne wahania nastrojów, zaburzona tożsamość i problem z prawidłowym postrzeganiem własnego ja oraz emocji własnych, jak i innych. Często towarzyszy im poczucie osamotnienia, niepokoju i niezrozumienia, a także pustka wewnętrzna. 

Nieleczone borderline – jakie może mieć skutki?

Każda choroba, której nie leczymy, może mieć negatywny wpływ na nasze życie, jak i zdrowie. Leczenie zaburzeń psychicznych jest niezwykle ważne dla samodzielnego prawidłowego funkcjonowania jako jednostka w społeczeństwie, a także rozwoju osobistego. Nieleczone borderline w znacznym stopniu utrudnia nie tylko to, ale również nawiązywanie i rozwijanie różnego rodzaju relacji, w tym tych romantycznych, jak i koleżeńskich. 

Niezwykle ważne dla psychicznego dobrostanu jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń, takich jak osobowość z pogranicza. Liczne badania nad różnymi przypadkami, rozwój medycyny, jak i poszerzanie świadomości społecznej może w znacznym stopniu ułatwić osobom chorym życie.