Mgr sztuki, mgr psychologii, masażysta, kinezjolog edukacyjny, nauczyciel dyplomowany, instruktor Arte- kinezjologii, instruktor VEDIC-ARTU, mistrz bioenergoterapii. Pracuję holistycznie z klientem wykorzystując swoją wiedzę zaczerpniętą w procesie odkrywania jak wspierać człowieka w pokonywaniu trudności życiowych i zdrowotnych.

Kinezjologia Edukacyjna jest nauką o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu, promuje holistyczne spojrzenie na człowieka, na jego rozwój osobowości i twórczą samorealizację jednostki. Korzysta z systemu pięciu kroków ustalania celów i jego osiągania. Trening kinezjologiczny jest prowadzony zgodnie z potrzebami klienta, może być indywidualny lub grupowy. Osoba prowadząca pilotuje przebieg procesów psychologicznych, dba o bezpieczeństwo i komfort uczestników i czuwa nad procesem grupowym. Umożliwia odszukać tego co blokuje nas, by osiągać sukcesy w życiu. Uczy stawiać jasne i pozytywne cele i pokazuje jak wprowadzać je w życie. Cenną zaletą tego treningu jest to , że uczestnicy sami podejmują decyzję dokonania zmian w swoim życiu, uczą się na swoim doświadczeniu i wiedzę tę wprowadzają w życie na bazie swoich przeżyć. Podczas warsztatów z Kinezjologii i Ate-Kinezjologii uczestnik otrzyma wiedzę , narzędzia , doświadczenia w jaki sposób obniżyć poziom odczuwanego stresu. Kinezjologia jest metodą odkrywania nowych możliwości pozwalających na osiągnięcie zmian zachowania oraz poznania. Kinezjologia zakłada, że dotyk lub ucisk może przesłać do mózgu impuls wywołujący określoną reakcję. , tworząc nowe połączenia neuronowe w celu poprawienia funkcji umysłowych, ruchowych, emocjonalnych i społecznych.

  • Usuwa blokady w ciele równoważeniami, które wykorzystują ćwiczenia z Gimnastyki mózgu, Dotyku dla zdrowia.
  • Buduje poczucie własnej wartości i dążenie do pełnego samopoznania.
  • Wypracowuje umiejętności stawiania sobie celów i osiągania ich w sposób łatwy i inspirujący.
  • Wykorzystuje odpowiednie ruchy ciała stymulując określone partie mózgu do aktywnej funkcji komunikacji, rozumienia, organizacji, skupienia uwagi, rytmie, sile i samoregulacji.
  • Usuwa blokady w ciele równoważeniami, które wykorzystują ćwiczenia z Gimnastyki Mózgu, Dotyku dla zdrowia.
  • Uwalnia od stresu.

W prowadzeniu równoważenia kinezjologicznego posługujemy się testem mięśniowym, który stanowi pomiar reakcji mózgu. Swą drogę edukacyjną rozpoczęłam od zgłębiania sztuki rzeźbiarskiej. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Rzeźba. Okres ten był dla mnie bardzo ważny, uczestniczyłam żywo w procesie tworzenia. Bycie twórcą jest niezwykle ważnym aspektem bycia człowiekiem. Realizowanie siebie i swojego wyrażania siebie jest wspaniałą formą kanalizowania swoich emocji, celów, postaw, przekazów do odbiorcy.

Carl Gustaw Jung powiedział: „ Kto mówi za pomocą praobrazów, ten mówi tysiącem głosów, ujarzmia i przezwycięża, a jednocześnie podnosi wzwyż to, co określa; przypadkowe i przemijające czyni wartościowym, los indywidualny przekształca w los ludzkości, a tym samym wyzwala w nas siły, które umożliwiły ludzkości wyratowanie się z każdego niebezpieczeństwa, przetrwania nawet najdłuższej nocy. W tym tkwi oddziaływanie sztuki.”

Arteterapia wykorzystuje sztukę jako metodę terapeutyczną, która oddziałuje na sferę psychiczną i fizyczną. Wychowuje ona estetycznie poprzez sztukę. Uruchamia s zasoby i możliwości wyrażania postaw, myśli, marzeń, emocji, pragnień w sposób czynny, porusza emocjonalnie, intelektualnie twórcę i odbiorcę. Artysta dysponuje nieograniczonymi możliwościami oddziaływania formą, kształtem, wielkością, rozmiarem, przestrzenią, dźwiękiem, światłem, kolorem, zapachami, ruchem muzyką i wszystkim, by wyrazić siebie, swoją myśl, swoją emocję.

Celem arteterapii jest przezwyciężyć wszelkie trudności ,by wszelkie potrzeby popychające człowieka do samorealizacji zostały przezwyciężone. C.G. Jung zauważył, że osoba , która osiągnęła harmonijny stan i jest w zgodzie ze sobą, przejawia to w rysunkach.

W holistycznym rozumieniu zdrowia człowieka jest dbałość o duszę, psyche, jak i ciało człowieka. Wszelkie blokady zapisują się w ciele człowieka , objawiają się one bólami w różnych częściach ciała. Po zastosowaniu masażu te dolegliwości znikają. W swej pracy indywidualnej stosuję terapię kranialną – terapię krzyżowo- czaszkową. Praca terapeuty polega na rozluźnieniu powięzi stosując się do zasad tej terapii. Ma ona wspaniałe osiągnięcia i zastosowanie przy urazach, przeżyciach traumatycznych, przy problemach neurologicznych. Łączę tę technikę z masażem kinezjologicznym, masażem Sziatsu. Po paru zabiegach ciało jest zrelaksowane i rozluźnione.

Terapeuta w Poradnia psychologiczna Manawa