Rodzaje terapii wykorzystywane w naszym ośrodku:
Trening wg filozofii Kaizen

Terapia według filozofii Kaizen, polega na ciągłym wprowadzaniu w życie drobnych zmian, których suma daje wyraźną różnicę. Proces ten pomaga np. w: uzyskaniu kontroli nad apetytem – wypracowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, nauce spokojnego reagowania w nacechowanych emocjami sytuacjach interpersonalnych. Metoda jest skuteczna m.in w rozwijaniu umysłu, wprowadzaniu nowych umiejętności społecznych, a także fizycznych. Filozofia Kaizen stymuluje racjonalne myślenie oraz twórcze podejście do życia.

RTZ – RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA

Racjonalna terapia zachowań polega na nauce rozróżniania przekonań zdrowych i chorych. Pomaga zastąpić negatywne przekonania pozytywnymi.W terapii RTZ by zastąpić silną negatywną emocję emocją pozytywną, musimy zawsze najpierw przejść przez etap spokojnych lub neutralnych emocji. RTZ rozwija i wzmacnia kompetencje emocjonalne, pomaga utrwalać pozytywne zmiany.

TERAPIA NARRACYJNA

W terapii narracyjnej pacjent dzięki przyjrzeniu w jaki sposób dotychczas interpretował rzeczywistość i rekonstrukcji tej interpretacji uczy się opowiadać na nowo historię swojego życia co daje mu możliwość zbudowania od początku swojej tożsamości. Proces ten pomaga w odzyskiwaniu zapomnianych zasobów i wykorzystaniu ich właśnie do budowania lepszej dla siebie przyszłości oraz umacnia wiarę w swoją mądrość i kompetencje .

TERAPIA N L P

NLP – Neuro-Lingwistyczne Programowanie to zbiór technik i narzędzi który pozwala na budowanie motywacji, wpływanie na własne procesy emocjonalne i myślowe oraz poprawę w komunikacji międzyludzkiej. Dzięki czemu łatwiej jest usunąć ograniczenia i osiągnąć pełnię satysfakcji we wszystkich dziedzinach życia. Korzystamy m.in z techniki “Trzy pozycje percepcyjne” która pomaga pacjentowi ujrzeć wybrany problem, sytuację z punktu widzenia innych osób. Doskonale sprawdza się w poprawie relacji rodzinnych.