Pokonaj swoje uzależnienie z Terapia Manawa

terapia uzależnień poznań

Uzależnienie nie jedno ma imię. Problem może dotyczyć substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki, leki, czy alkohol, ale równie groźne bywają też uzależnienia behawioralne. Niezależnie od tego, czego dotyczy uzależnienie, zawsze wymagana jest jak najszybsza interwencja w postaci podjęcia leczenia. Fizyczne i psychiczne uzależnienia destabilizują życie pacjenta, często prowadząc również do zniszczenia zdrowia fizycznego.

Jak działamy?

Terapia uzależnień w naszym ośrodku rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem, który pozwala psychoterapeucie zapoznać się z problemem. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie odwyku, który najlepsze rezultaty zapewnia w zamknięciu. Oferujemy naszym klientom komfortowe warunki oraz pełną anonimowość, aby w spokoju, z dala od pokus mogli stoczyć zwycięską walkę z uzależnieniem.

Podczas odwyku prowadzimy psychoterapię, która najpierw uświadamia problem, a później jego źródła. Następnym etapem jest wypracowanie mechanizmów, które pomogą powstrzymać chęć ponownego poddania się nałogowi. W niektórych przypadkach, gdy pacjent zgłasza się do nas we wczesnym stadium uzależnienia, świadczymy pomoc ambulatoryjną, bez konieczności stałego pobytu w ośrodku.

Holistyczna terapia uzależnień

Lata doświadczenia pozwoliły nam zrozumieć, iż każde schorzenie jest ściśle związane z przeżyciami pacjenta, jego emocjami oraz postrzeganiem rzeczywistości. Ponadto, sfera psychiczna jest powiązana ze sferą ciała, o czym pamiętamy podczas terapii uzależnień.

Stosujemy m.in. Terapię Narracyjną oraz Racjonalną Terapię Zachowania.

Techniki te umożliwiają pozbycie się błędnych przekonań dotyczących siebie samego, jak i otoczenia. Ponadto, zmierzamy do tego, aby w miejsce negatywnych emocji pojawiły się pozytywne.

Prowadzona w naszym ośrodku terapia uzależnień to również intensywny trening personalny, mający na celu wypracowanie narzędzi niezbędnych w codziennej walce z uzależnieniem. Po zakończeniu odwyku pacjent odczuwa minimalny pociąg do obiektu uzależnienia, ponadto potrafi skutecznie odpierać pojawiające się pokusy.

Postępowanie po opuszczeniu ośrodka

Odwyk zamknięty w Ośrodku Psychoterapii Manawa odbywa się w sprzyjającym środowisku wolnym od pokus. Jednak w pewnym momencie przychodzi czas, aby opuścić ośrodek. Wielu pacjentów nie chce wracać do normalnego życia, obawiając się ponownego popadnięcia w uzależnienie. Dlatego też decyzja o zakończeniu odwyku zamkniętego zapada dopiero wtedy, kiedy psychoterapeuta prowadzący ma pewność, iż pacjent jest gotowy, aby stawić czoła problemowi poza granicami ośrodka.

Pragniemy jednak podkreślić, że opuszczenie odwyku nie oznacza wcale, iż terapia uzależnień jest zakończona.

Przez kolejne miesiące po wyjściu z ośrodka prowadzimy regularną psychoterapię. Częstotliwość spotkań zmniejszamy z czasem, aby pacjent stopniowo przyzwyczajał się do życia w otoczeniu pełnym pokus. Bardzo ważnym czynnikiem utrzymującym pacjenta w abstynencji jest wsparcie ze strony najbliższych, którzy wyrażają zrozumienie i chęć pomocy.