Dorastanie w rodzinie alkoholowej / dysfunkcyjnej wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym

To problem o którym nie słyszy się tak wiele jak o innych zagadnieniach dotyczących psychiki. Mocno mnie to zastanawia ponieważ wiem, że każda rodzina dotknięta takimi problemami dysfunkcji w mniejszym lub większym stopniu ponosi tego konsekwencje. Dorosłe dzieci pochodzące z takich rodzin często nawet nie mają świadomości podłoża swoich problemów co więcej uznają taki stan rzeczy za normalny, bo przecież nie znają innego modelu funkcjonowania. Jednak życie wcale nie musi tak wyglądać.

DDA / DDD – co właściwie to znaczy?

Myśląc o osobie dotkniętej syndromem DDA / DDD widzę przed swoimi oczami kogoś kto ma znacznie trudniej, ponieważ jego dzieciństwo wywarło piętno na całe dorosłe życie a on sam może nigdy nie doznać pełnej swobody oraz uczucia wyzwolenia.

Co sprawia, że nie jest to takie proste? Poradzenie sobie z tym nie zależy wyłącznie od nas samych. Pomoc dorosłym dzieciom alkoholików / z rodzin dysfunkcyjnych polega m.in na edukacji na temat alkoholizmu i jego wpływu na funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków, wzroście samoświadomości emocjonalnej, w tym nauki identyfikacji własnych uczuć, rozwijaniu zdrowych relacji osobowych, kształtowaniu skutecznych sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, a także wprowadzaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wiele programów interwencyjnych zawiera również elementy edukacji na temat objawów i mechanizmów uzależnienia oraz sposobu funkcjonowania uzależnionego.

Wiedza na ten temat pozwala pozbyć się wstydu i poczucia winy.

Kształtowanie osobistych zasobów skupia się na budowaniu z jednej strony kompetencji personalnych (w które wyposażony jest każdy), z drugiej – kompetencji społecznych. Kolejnym elementem jest kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem w zdrowy sposób.

Tutaj praca skupia się na radzeniu sobie z emocjami oraz wypracowaniu metod rozwiązywania problemów uwzględniając aspekt DDA oraz DDD. Szczególnej ochronie podlegają osoby które wykazują problemy z uzależnieniem lub przejawiają symptomy innych zaburzeń. W ramach pomocy specjalistycznej terapeuci podejmują się przepracowania problemów wynikających bezpośrednio z uzależnienia rodzica. Celem terapii jest pomoc w odzyskiwaniu poczucia panowania nad sobą, swoim życiem i środowiskiem.

Bardzo interesujące dla mnie są sugestie zawarte w książce Timmena L. Cermaka pt. “Czas na wyleczenie”. Autor doskonale przedstawił aspekt DDA i DDD ujmując ten problem w następujący sposób:

“Podstawowym powodem szczerego przyjrzenia się wpływowi rodzica alkoholika na wasze życie jest to, że stanowi ono pierwszy krok na drodze ku wyzdrowieniu .Każde DDA / DDD poda kilka dobrych powodów, aby pozostać taką osobą, jaką jest. Kompromisy zawierane od najwcześniejszych lat – poczynając od tych, które czyniliście, mieszkając z alkoholikiem pod jednym dachem – zdawały się skuteczne przez tak długi czas, że wreszcie na stałe ulokowały się gdzieś w świadomości jako jedyne dobre rozwiązania. Jednak każdy kompromis ogranicza życiowe możliwości. Możecie wierzyć, że żyjecie pełnią życia, podczas gdy w rzeczywistości polega ono tylko na przetrwaniu.

Wyleczone DDA wiedzą już, że życie to coś więcej niż sztuka przetrwania.

Pogodzenie się z tym jest trudne, ponieważ takie podejście jest czymś przeciwnym do nawyku ignorowania problemów czy zaprzeczania im, przyjętym bezpośrednio od rodziców.” Tyle od autora “Czasu na wyleczenie” intrygującej książki dobrze wyjaśniającej problem DDA / DDD. Dodam od siebie, że bardzo się z tym podejściem utożsamiam mając na myśli pracę z DDA / DDD oraz własne doświadczenia dorosłego dziecka alkoholika.

Na koniec dodam za przytoczonym autorem; ludzie często fantazjują na temat swojego leczenia, jednak leczenie ma miejsce tylko wtedy, gdy ludzie mocno stoją na ziemi, świadomi realiów swojego życia. Dlatego też powinniśmy poświęcić czas na analizowanie swojej przeszłości – tego, co przydarzyło się nam i naszej rodzinie.

Jednak czas na wyleczenie przychodzi tylko wtedy, gdy jesteśmy uczciwi wobec zmian, jakich musimy dokonać w naszym codziennym życiu, gdy bierzemy za nie odpowiedzialność.

 

Zapraszamy – Ośrodek leczenia depresji k. Poznania