Terapia DDA – na czym polega i jakie daje efekty

Dorosłe Dzieci Alkoholików -co właściwie to znaczy, ciągle się nad tym zastanawiam?

Kiedy patrzę jak bardzo trzeba się starać,żeby dla każdego z nas życie stało się znośne a może nawet takie ,które pozwoli się nim cieszyć, to widzę przed swoimi oczami kogoś kto ma znacznie trudniej i może nigdy nie doznać pełnej swobody oraz uczucia wyzwolenia. Co się na to składa ,że nie jest to takie proste? Jest to nie tylko skomplikowane dlatego,że poradzenie sobie z tym nie zależy wyłącznie o nas samych ale głównie od szeregu szczęśliwych okoliczności,które mają na to wpływ.

Nie można tutaj nie wspomnieć o pomocy na którą powinien liczyć każdy mający ten problem. Ta interwencja polega na edukacji na temat alkoholizmu i jego wpływu na funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków,wzroście samoświadomości emocjonalnej w tym identyfikacja i ekspresja uczuć, rozwijanie zdrowych relacji osobowych,kształtowanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, a także wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wiele programów interwencyjnych zawiera elementy edukacji na temat objawów i mechanizmów uzależnienia,sposobu funkcjonowania alkoholika i jego rodziny.

Wiedza na ten temat pozwala pozbyć się wstydu i poczucia winy z powodu picia rodzica bądź rodziców .

Świadomość osobistych zagrożeń pozwala na ten problem spojrzeć z bardziej bezpiecznej perspektywy. Kształtowanie osobistych zasobów skupia się na budowaniu z jednej strony (w które wyposażony jest każdy)kompetencji personalnych,z drugiej-kompetencji społecznych .Kolejnym elementem jest kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem .

Tutaj praca skupia się na radzeniu sobie z emocjami oraz wypracowaniu metod rozwiązywania problemów uwzględniając aspekt DDA .Szczególniej ochronie podlegają osoby które wykazują problemy z uzależnieniem lub przejawiają symptomy innych zaburzeń .W ramach pomocy specjalistycznej terapeuci podejmują się przepracowania problemów wynikających bezpośrednio z uzależnienia rodzica .Celem terapii jest pomoc w odzyskiwaniu poczucia panowania nad sobą,swoim życiem i środowiskiem .

To tyle ogólnych informacji przytoczonych na podstawie lektury książki Jana Chodkiewicza i Krzysztofa Gąsiora pt. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu .Dla mnie -powołując się na własne doświadczenie- bardziej interesujące są sugestie zawarte w książce Timmena L. Cermaka pt. Czas na wyleczenie. Autor doskonale przedstawił problem DDA ujmując ten problem w następujący sposób:

Podstawowym powodem szczerego przyjrzenia się wpływowi rodzica alkoholika na wasze życie jest to , że stanowi ono pierwszy krok na drodze ku wyzdrowieniu .Każde DDA poda kilka dobrych powodów, aby pozostać taką osobą , jaką jest. Kompromisy zawierane od najwcześniejszych lat -poczynając od tych, które czyniliście, mieszkając z alkoholikiem pod jednym dachem – zdawały się skuteczne przez tak długi czas, że wreszcie na stałe ulokowały się gdzieś w świadomości jako jedyne dobre rozwiązania. Jednak każdy kompromis ogranicza życiowe możliwości. Możecie wierzyć , że żyjecie pełnią życia, podczas gdy w rzeczywistości polega ono tylko na przetrwaniu.

Wyleczone DDA wiedzą już , że życie to coś więcej niż sztuka przetrwania. Pogodzenie się z tym jest trudne, ponieważ takie podejście jest czymś przeciwnym do nawyku ignorowania problemów czy zaprzeczania im , przyjętym bezpośrednio od rodziców. Tyle autor czasu na wyleczenie intrygującej książki dobrze wyjaśniającej problem DDA. Dodam od siebie ,że bardzo się z tym podejściem utożsamiam mając na myśli pracę z DDA oraz własne doświadczenia dorosłego dziecka alkoholika .

Na koniec dodam za przytoczonym autorem ; ludzie często fantazjują na temat swojego leczenia , jednak leczenie ma miejsce tylko wtedy , gdy ludzie mocno stoją na ziemi, świadomi realiów swojego życia. Dlatego też powinniśmy poświęcić czas na analizowanie swojej przeszłości – tego, co przydarzyło się mam i naszej rodzinie .

Jednak czas na wyleczenie przychodzi tylko wtedy, gdy jesteśmy uczciwi wobec zmian , jakich musimy dokonać w naszym codziennym życiu, gdy bierzemy za nie odpowiedzialność .Podsumowując w związku z tym zadaję pytanie – sobie samemu bardzo często – czy jest to możliwe?

Zapraszamy – Ośrodek leczenia depresji k. Poznania

Sprawdź też jak pomóc komuś w depresji