Rodzaje terapii wykorzystywane w naszym ośrodku:

Zakłada przepracowanie – przeżycie i zrozumienie nieświadomych pragnień i uczuć, co otwiera szansę na stworzenie autentycznej relacji z samym sobą i z innymi ludźmi. Skuteczna w zaburzeniach somatyzacyjnych, zaburzeniach lękowych oraz depresji.

Czytaj więcej

Skupia się przede wszystkim na myślach, emocjach i zachowaniu. Pozwala dostrzec, że nie same wydarzenia wpływają na nas, a ich interpretacja, która wyzwala konkretne zachowania. Jest ona bardzo skuteczna w leczeniu zab urzeń lękowych/fobii, zespołu lęku uogólnionego, depresji, nadużywaniu i uzależnieniu od substancji psychoaktywnych a także w uzależnieniach behawioralnych.

Czytaj więcej
Psychoterapia systemowa

Kładzie nacisk na zrozumienie wpływu jaki wywierają na Pacjenta grupy osób, z którymi ma kontakt. W tej terapii koncentrujemy się na analizie systemu, w którym Pacjent funkcjonuje. Bardzo dobrze sprawdza się ona w terapii małżeństw oraz rodzin.

Terapia humanistyczno - egzystencjalna

Umożliwia rozpoznanie własnego sposobu funkcjonowania, zaakceptowania siebie i innych, umocnienia siebie. Kładzie nacisk na rozwój i odnalezienie sensu życia. Dla osób, które pragną podnieść jakość swojego życia, w zaburzeniach lękowych, w kryzysach.