Kiedy mogę się odnieść do własnych doświadczeń, to właśnie przypominam sobie, że chyba nigdy nie rozmawiałem z żadnym alkoholikiem na ten temat. Myślę, że tutaj należy dodać parę słów na temat zachowań, które z całą pewnością w literaturze określa się jako „zachowanie alkoholika”. Moja ulubiona autorka poczytnych książek na ten temat, Stephanie Brown, w książce ”Leczenie Alkoholików”, traktującej o zainteresowaniu alkoholem alkoholika pisze , że rozwijaniu się choroby alkoholowej towarzyszą zmiany w sposobie picia i myślenia.

U podatnej na uzależnienie osoby zaczyna się pojawiać coraz większa potrzeba picia oraz występujące jednocześnie zaprzeczanie istnienia tej potrzeby . Ten akcent widoczny jest w naszym modelu w postaci coraz większej koncentracji na alkoholu i coraz większym ograniczeniu innych zainteresowań, związków z ludźmi oraz innych zajęć. Tzw pijackie zachowania mogą być takie same w przypadku pijaka jak i alkoholika.

Alkoholizm czyli choroba uczuć i emocji

W przypadku alkoholika jednak problem wykracza daleko poza samo picie i związane z nim bezpośrednio zachowanie. Alkoholizm jest uzależnieniem, jest chorobą uczuć i emocji, a chore zachowania są obecne nawet wówczas, gdy dana osoba nie jest pod wpływem alkoholu. Alkoholizm powoduje zmianę sposobu myślenia i reagowania, a życie osoby uzależnionej kształtowane jest pod wpływem obecnej wciąż obsesji picia.

Proces rozwijania się alkoholizmu wiąże się też z unikaniem informacji z zewnątrz, mogą bowiem one utrudniać kontynuację chorych zachowań oraz towarzyszących im zaprzeczeń i racjonalizacji. Dodam, że jest tak- każdy alkoholik to pijak, jednak nie każdy pijak to alkoholik.

Masz problemy z alkoholizmem postaramy Ci się pomóc > Leczenie alkoholizmu