Leczenie

Zajmujemy się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień, zaburzeń osobowości.

Leczenie rozpoczyna się od diagnozy, która konkretyzuje i nazywa problem, co daje możliwość zmierzenia się z nim i skutecznego określenia posiadanych zasobów.

Leczenie za pomocą psychoterapii może być skuteczne jedynie wtedy, gdy Pacjent posiada motywację do zmiany swojego dotychczasowego funkcjonowania. Motywacja pojawia się zazwyczaj w momencie gdy korzyści wtórne wynikające z uzależnienia lub zaburzeń psychicznych stają się mniejsze niż koszty, które ponosi Pacjent.

Korzyściami wtórnymi w depresji może być na przykład troskliwa opieka, której doświadcza Pacjent, brak konieczności podjęcia zobowiązań zawodowych czy zwolnienie z wykonywania obowiązków domowych. W przypadku uzależnienia od substancji mogą to być częste spotkania towarzyskie, dobre samopoczucie po spożyciu/ zażyciu środka psychoaktywnego czy brak konieczności wzięcia odpowiedzialności za swoje funkcjonowanie.

W leczeniu ważne jest także przywrócenie nadziei, czyli umiejętności wyobrażenia sobie, że zmiana jest możliwa.

Leczenie w naszym Ośrodku odbywa się przede wszystkim za pomocą psychoterapii indywidualnej oraz grupowej ale uwzględnia również inne czynniki leczące takie jak stały rytm dnia, relacje z terapeutą oraz innymi Pacjentami oraz aktywność fizyczną.

Tworzymy bezpieczne miejsce, które pozwala na oddalenie się od dotychczasowego życia i spokojne przepracowanie trudności.

 

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień w ośrodku zamkniętym jest szczególnie korzystne, ponieważ daje możliwość uchwycenia innej perspektywy, spojrzenia z oddalenia na swoje dotychczasowe życie oraz przerwanie mechanizmów podtrzymujących nałóg.

Bezpieczne miejsce jakim jest nasz Ośrodek ułatwia poradzenie sobie z pokusami i wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie.


Sprawdź też Prywatna klinika leczenia uzależnień