Zaburzenia odżywiania leczenie anoreksja, bulimia

Zaburzenia odżywiania stały się poważnym problemem obecnych czasów. Anoreksja i bulimia są najgroźniejszymi i najczęściej występującymi zaburzeniami odżywiania i chociaż całą winą za ich powstawanie często obarcza się czynnik społeczny, jakim jest presja „nieskazitelnego” wyglądu, to patrząc szerzej i głębiej nie sposób nie przyznać racji przekonaniu, iż główne powody tkwią głęboko w psychice tych, których te zaburzenia dotykają i wyniszczają.

Nie jest bowiem tak, że np. wszyscy oglądający te same reklamy, słyszący komentarze nt „odpowiedniego” wyglądu poddają się obsesyjnym myślom o jedzeniu lub niejedzeniu. Problemy z odżywianiem to jedynie zewnętrzna, groźna dla zdrowia i życia  manifestacja nieprzepracowanych problemów psychicznych. Dlatego leczenie zaburzeń odżywiania zależy zawsze od wywołujących je przyczyn i od tego, jak się objawiają i jaki mają przebieg.

 

Anoreksja – leczenie

Za najgroźniejsze zaburzenie odżywiania uznaje się anoreksję, Schorzenie to objawia się odmawianiem przez chorą jedzenia i wynikającą z tego znaczną utratą wagi (co najmniej 15% względem dopuszczalnej minimalnej wagi).

Stąd też leczenie anoreksji, oprócz przeprowadzania psychoterapii, polega również na przywracaniu właściwej wagi, wyrównywaniu poziomu elektrolitów i niwelowaniu ewentualnych negatywnych skutków wcześniejszej głodówki. Jednak nigdy doprowadzenie organizmu do normy nie może równać się zakończeniu leczenia.

Jest to dopiero punkt wyjściowy dla psychoterapii, która prowadzić ma do uświadomienia sobie wagi przyczyn i znalezieniu najlepszych dla danej osoby sposobów uwolnienia się od zaburzonego sposobu myślenia i odczuwania. Leczenie zaburzeń odżywiania wymaga zatem kooperacji rozmaitych specjalistów, takich jak: dietetyk, lekarz ogólny, psychoterapeuta.

Psychoterapeutyczne leczenie zaburzeń odżywiania odbywa się natomiast w następujących etapach:

  1. Uświadomienie pacjentce problemu

  2. Identyfikacja przyczyn

  3. Przepracowanie przyczyn

  4. Zmiana nawyków żywieniowych

 

Wyleczenie staje się możliwe dopiero z chwilą, uświadomienia sobie swojego problemu oraz podjęciu decyzji o powrocie do zdrowia. Wraz z psychoterapeutą zidentyfikowane zostają  przyczyny problemu oraz znalezione zostaje rozwiązanie. W międzyczasie odbywa się utrwalanie poprawnych nawyków żywieniowych, które mają zapobiec nawrotom na poziomie fizjologicznym.

 

Bulimia – leczenie

Bulimia jest zaburzeniem objawiającym się objadaniem, po którym  podejmowane są różne próby pozbycia się nabytych kalorii, najczęściej poprzez prowokowanie wymiotów lub też nadmiernie intensywne ćwiczenia fizyczne.

Objadanie się jest często  reakcją na stres, stan ciągłego napięcia związanego z rozmaitymi problemami życiowymi. Po etapie objadania się, które służy rozładowaniu napięcia i chwilowej ucieczce od trudnych sytuacji czy dręczących myśli, pojawiają się wyrzuty sumienia i nieopanowana chęć pozbycia się zjedzonego pokarmu. To prowadzi do wyniszczania organizmu. Przyczyny bulimii oraz ogólny charakter schorzenia są nieco inne niż w przypadku anoreksji, jednak metoda i etapy leczenia bardzo podobne.

Jeśli dostrzegasz u siebie problemy z odżywianiem, Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi z powodu tego typu zaburzeń, nie lekceważ objawów.  Jeśli one są już widoczne, to oznacza, że potrzebna jest pomoc specjalistów. Gdy jedzenie, które jest naturalną, podstawową potrzebą i czynnością człowieka, staje się  problemem, nie zwlekaj. Jesteśmy po to, by pomóc jak najszybciej i jak najskuteczniej.

Jeśli masz problemy z poprawnym odżywianiem, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci wyleczyć zaburzenia odżywiania.


Sprawdź też Prywatna klinika leczenia uzależnień