Ukończyłem Studium Psychologii im. C.G. Junga w Łodzi. Terapia uzależnień jest moim podstawowym zagadnieniem, którym się zajmuję. Pozwala mi ona na zajęcie się podstawowym problemem człowieka, którym z punktu widzenia psychologii jest bycie w kryzysie. Do podstawowych technik jakie wykorzystuję w swojej pracy należy między innymi dialog motywujący. Jest to efektywna metoda wspomagania zmian. O tym, że jest ona skuteczna może świadczyć fakt, że dotyczy wielu obszarów pomagania (uzależnienia, pomoc społeczna, medycyna, pedagogika, zaburzenia lękowe, depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania).

Jest metodą udowodnioną naukowo. Jako terapeuta nie opieram się jedynie na wiedzy ale także na własnych przeżytych problemach. Przeszedłem własną drogę terapii. Nie są mi obce uczucia lęku, alienacji, wstydu czy poczucia braku sensu w życiu. We wszystkich tych przeżyciach towarzyszyli mi inni – mogę to szczerze przyznać – oddani mi ludzie. Podobnie ja towarzyszę innym w radzeniu sobie z tymi, tak trudnymi problemami w życiu. Wykonywanie swojej pracy traktuję jako posłanie oraz oddanie innym tego, czego sam doświadczyłem od innych, których los postawił na mojej drodze i pozwolił mi osiągnąć to co powoduję, że jestem teraz po radosnej stronie życia.

Dlatego – jeśli Jesteś w potrzebie jest Ci trudno, ciężko, brakuje Ci nadziei, nie widzisz sensu życia i nie chcesz tak dalej żyć – pozwól mi na towarzyszenie Ci w tym, i wspólne zajęcie się Twoimi problemami.

Terapeuta w Poradnia psychologiczna Manawa