ALKOHOL TO ZREDUKOWANA FORMA DUCHA.

Z TEGO WZGLĘDU WIELU LUDZI ODCZUWAJĄCYCH BRAK DUCHA ZACZYNA PIĆ, BY NAPEŁNIĆ SIĘ ALKOHOLEM

C.G.Jung

  1. Głód alkoholowy określany jest jako”stan psychiczny charakteryzujący się silną i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu
  2. Głód alkoholowy jest istotnym utrudnieniem w walce z uzależnieniem alkoholowym. Potrzeba picia wzrasta, a organizm jest coraz mnie odporny, ponieważ alkohol truje organizm. Pojawiają się zaburzenia w postaci natrętnych myśli dotyczących picia alkoholu i myśli o alkoholu oraz strach, lęk, zapijanie samotności czy problemów, chwiejność nastroju czy rozdrażnienie. Odczuwanie głodu alkoholowego to również wzmożone bicie serca, drżenie rąk, potliwość, uczucie skręcania w żołądku, zaburzenia snu polegające na bezsenności czy na koszmarach sennych, zmiany metabolizmu w organizmie.
  3. Głód alkoholowy może spowodować koniec abstynencji i ponowne picie alkoholu, upajanie się alkoholem, rozpoczynanie ciągów alkoholowych, mimo wiedzy jakie spustoszenie i zniszczenie powoduje ta choroba. Alkohol staje się potrzebny, by „normalnie” funkcjonować- taki komunikat towarzyszy osobie pijącej.
  4. Pragnienie wypicia alkoholu doprowadza do poczucia fizycznego głodu, a wówczas organizm domaga się kolejnej dawki alkoholu. Często osoba w czasie głodu alkoholowego szuka towarzystwa i miejsc kojarzonych z piciem.
  5. Głód alkoholowy może wystąpić z powodu odstawienia alkoholu w pierwszym etapie leczenia. Związanie jest to z brakiem umiejętności radzenia sobie bez alkoholu w stanie słabości emocjonalnej i fizycznej.
  6. Głód alkoholowy ma po pewnym czasie tendencje do neutralizacji na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Uczucie głodu alkoholowego można redukować, np. unikając świadomie miejsc i towarzystwa kojarzonych z alkoholem, oraz okazji i powodów do wypicia alkoholu. Znamienną rolę i pomoc w radzeniu sobie z głodem alkoholowym odgrywają bliscy, rodzina, z którą należy rozmawiać, jak radzić sobie z unikaniem sytuacji alkoholowych oraz by przełamywać natrętne myśli.

Leczenie choroby alkoholowej dotyczy sfery emocjonalnej, uczuciowej, mentalnej, zmiany nawyków, stereotypów i zachowań. To choroba ciała i duszy, skutkująca złym funkcjonowaniem w rodzinie i społeczeństwie.

Wiedza na temat uzależnienia od alkoholu jest coraz bardziej powszechna i wielu chorych szuka pomocy nie czekając na to, by alkohol zmienił im życie w całkowity koszmar. Pomoc w postaci terapii ułatwia i umożliwia rozpoznanie choroby i walkę z nałogiem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą terapią leczenia alkoholizmu.

Uznanie własnej bezsilności, słabości wobec alkoholu, pozwoli podjąć decyzję o konieczności skorzystania z fachowej pomocy, by odzyskać wolność.