Z alkoholizmem walczą osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Uzależnienie od alkoholu jest przewlekłą i niebezpieczną chorobą, która postępuje powoli i, której objawy przez długi czas są całkowicie niezauważalne. Z czasem jednak alkohol staje się priorytetem, chory wpada w ciąg alkoholowy i traci kontrolę nad własnym życiem.

Objawy uzależnienia (alkoholizm)

Z alkoholizmem związany jest termin ciąg alkoholowy, nazywany potocznie cugiem alkoholowym. Ciąg alkoholowy zdefiniować możemy jako stan nietrzeźwości, który trwa dłużej niż 48 h. Ciąg alkoholowy zazwyczaj występuje w fazie chronicznej, choć może też pojawić się w fazie ostrzegawczej. W fazie chronicznej alkoholik sięga po alkohol, aby złagodzić objawy abstynenckie, na skutek tego chory pozostaje w  permanentnym stanie nietrzeźwości.

 • Pierwszym objawem alkoholizmu jest utrata kontroli nad piciem i ilością spożywanego alkoholu. Chory pije bez względu na sytuację i nie liczy się z Nawet, gdy podejmie decyzję o abstynencji, nie może powstrzymać się od wypicia piwa czy innego trunku. Taki objaw utrzymuje się już przez całe życie. Badacze twierdzą, że alkoholik nie ma szans na powrót do kontrolowanego picia.
 • Kolejnym objawem jest zespół abstynencki, czyli tak zwany głód alkoholowy. Głód alkoholowy objawia się tym, że chory czuje smak i zapach alkoholu, pomimo tego że trunku nie ma w pobliżu, inne objawy to kłótliwość, gorączka, drżenie ciała czy koszmary nocne. Alkoholik wie jednak, że głód ustąpi po spożyciu alkoholu, dlatego sięga po kolejną butelkę i nie może zerwać z nałogiem.

Jak przerwać ciąg alkoholowy?

Ciąg alkoholowy określić możemy jako permanentny stan nietrzeźwości, jak można go  przerwać?

 • Odpowiedź jest prosta, chory musi przestać pić, odstawienie alkoholu to konieczny warunek leczenia. I choć wydaje się to bardzo trudne wielu uzależnionych wygrało już z nałogiem.
 • Następnym krokiem jest detoks alkoholowy. Podczas detoksu organizm alkoholika zostanie oczyszczony z toksyn, jakie nagromadziły się na skutek długotrwałego spożywania alkoholu. Odtrucie organizmu to bardzo ważny krok.
 • Po detoksie chory powinien rozpocząć terapię, w zależności od potrzeb i preferencji może to być terapia indywidualna, grupowa, stacjonarna lub dzienna.

Skutki

Skutki alkoholizmu są bardzo poważne, chory traci zdrowie, pieniądze, psują się jego relacje z najbliższymi. Wśród wielu konsekwencji wymienić możemy takie, jak:

 • utrata świadomości, omamy, halucynacje
 • uszkodzenie mózgu
 • uszkodzenie i choroby narządów wewnętrznych, na przykład marskość wątroby, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, przewlekłe zapalenie trzustki
 • choroby układu krążenia, na przykład nadciśnienie tętnicze,
 • problemy psychiczne, na przykład depresja, zaburzenia myślenia
 • zaburzenia snu
 • zmiana życiowych priorytetów

Ponadto, alkoholik bardzo często ma problemy w pracy, traci ją, a co za tym idzie, popada w długi i problemy finansowe. To nie koniec, psują się też jego relacje z najbliższymi, w szczególności z żoną i z dziećmi.

Jak pomóc alkoholikowi wyjść z ciągu?

Osoby, które żyją pod jednym dachem z alkoholikiem przeżywają prawdziwy koszmar i często nie wiedzą, jak poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Niezmiernie ważne jest, aby współuzależnieni zdobyli wiedzę na temat tego, w jaki sposób postępować z chorym, stosowali się do niej i nie popełniali błędów, które wpłyną na rozwój choroby.

O czym w szczególności powinny pamiętać współuzależnieni?

 • Alkoholicy często obwiniają najbliższych o swoją chorobę, dzięki temu czują się usprawiedliwieni i sięgają po kolejną butelkę. Ważne jest więc, aby osoby współuzależnione nie wpadały w poczucie winy.
 • Choć to trudne, osoby współuzależnione nie powinny zmieniać swojego trybu życia, chory potraktuje to jako zezwolenie na picie.
 • Wsparcie najbliższych jest dla alkoholika bardzo ważne, jednak to on sam musi podjąć decyzję o leczeniu i zerwaniu z nałogiem. Rodzina powinna kibicować, pomagać, ale nie wyręczać. Bliscy mogą na przykład pomóc w szukaniu ośrodka leczenia uzależnień, ale to chory musi zdecydować, że chce się tam wybrać.
 • Ważne też, aby nie wykonywać za alkoholika obowiązków i prac, za które był odpowiedzialny przed chorobą.

Ile trwa cug alkoholowy?

To, jak długo trwa ciąg alkoholowy jest kwestią indywidualną, w niektórych przypadkach jest to kilka dni, w innych kilka miesięcy, zdarzają się też sytuacje, gdy permanentny stan nietrzeźwości trwa całymi  latami.

Ciąg alkoholowy a śmierć

Alkohol niszczy niemal wszystkie narządy wewnętrzne i negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, układu krążenia, układu pokarmowego czy  układu  oddechowego. Skutkiem nadmiernego spożywania alkoholu są różnego typu choroby, w tym nowotwory. Jeśli uzależniony w porę nie rozpocznie leczenia, alkoholizm może spowodować przedwczesny zgon.

Podsumowanie

Alkoholizm to przewlekła choroba, która niszczy zdrowie i życie uzależnionego. Ciąg alkoholowy, który może trwać nawet kilka lat, ma bardzo szkodliwy wpływ na organy wewnętrzne, powoduje zaburzenia psychicznie, a w konsekwencji prowadzi do śmierci. Picie członka rodziny niszczy również życie jego najbliższych, dzieci wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej nie potrafią odnaleźć się w dorosłym życiu. Niezmiernie ważne jest, aby nie bagatelizować żadnych objawów takiej choroby.